Uroginekološki pregled sa probom na stres

Nazad
Pregled urogenitalnog trakta, u cilju utvrđivanja stepena stres inkontinencije (nevoljnog mokrenja pri naporu).

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka