Uroginekološki pregled sa merenjem rezidualnog urina

Nazad
Uroginekološki pregled sa merenjem količine rezidualnog urina (urina koji ostane u bešici posle mokrenja).

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka