Urofloumetrija

Nazad
Urofloumetrija je ispitivanje protoka urina, radi procene funkcionalnog stanja donjeg urinarnog trakta (mokraćne bešike i mokraćne cevi). Sprovodi se tako što pacijent mokri u posudu i na taj način se meri količina mokraće i vreme mokrenja. Rezultat se prikazuje u grafičkom obliku i na osnovu njega se procenjuje da li postoji prepreka u proticanju urina. Na kraju se ultrazvučnim pregledom meri količina eventualno zaostale mokraće u bešici.
Da bi se pregled adekvatno obavio i dobio pouzdan nalaz, neophodno je da pacijent pristupi ispitivanju sa punom bešikom.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka