Adhezioliza prepucijuma kod dece u lokalnoj anesteziji

Nazad
Forsirano odlepljivanje slepljenosti kožice za glans, u lokalnoj anesteziji.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka