Završavanje trudnoće iz medicinskih indikacija balon dilatacijom

Nazad
Indukcija prevremenog porođaja dilatacijom cervikalnog kanala i izazivanjem kontrakcija. Obavlja se uz saglasnost Etičkog odbora ovlašćene ustanove, na osnovu mišljenja Konzilijuma za fetalne anomalije, kada se na osnovu medicinskih indikacija utvrdi da će se dete roditi sa teškim telesnim ili duševnim nedostatcima, i da se na drugi način ne može spasiti život, ili otkloniti teško narušavanje zdravlja žene.
Usluga obuhvata završavanje trudnoće sa anestezijom. Preporučeni boravak, u trajanju od 2 bolnička dana, naplaćuje se po cenovniku. Usluge histopatologije, genetike, i druge potrebne analize, naplaćuju se po cenovniku, u zavisnosti od vrste analiza.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka