Vaginalna histerektomija sa sakrospinalnom fiksacijom

Nazad
Hirurška operacija uklanjanje materice i grlića materice kroz vaginu - vaginalna histerektomija, sa obostranom sakrospinalnom fiksacijom vaginalnih zidova.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 5 bolničkih dana, naplaćuje se po cenovniku. Usluga patohistološke analize uzoraka tkiva se naplaćuje po cenovniku, u zavisnosti od vrste uzoraka.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka