Tokoliza u dnevnoj bolnici

Nazad
Aplikacija tokolitičke terapije infuzijom, u cilju sprečavanja prevremenog porođaja. Ordiniranje lekova koji smanjuju ili prekidaju kontrakcije materice, uz boravak u dnevnoj bolnici, u cilju pojačanog nadzora, terapije, i mirovanja.
Usluga obuhvata tokolitičku infuzionu terapiju, nadzor i boravak u okviru dnevne bolnice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka