Sectio parva

Nazad
Prevremeno operativno završavanje trudnoće carskim rezom (Sectio parva), posle 20-te nedelje trudnoće. Obavlja se uz saglasnost Etičkog odbora ovlašćene ustanove, na osnovu mišljenja Konzilijuma za fetalne anomalije, kada se na osnovu medicinskih indikacija utvrdi da će se dete roditi sa teškim telesnim ili duševnim nedostatcima, i da se na drugi način ne može spasiti život, ili otkloniti teško narušavanje zdravlja žene.
Usluga obuhvata operaciju sa opštom anestezijom. Preporučeni boravak od 3 bolnička dana, naplaćuje se po cenovniku. Usluge histopatologije, genetike, i druge potrebne analize, naplaćuju se po cenovniku, u zavisnosti od vrste analiza.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka