Prekid trudnoće do 20. nedelje zbog medicinskih indikacija

Nazad
Prekid patološke ili neželjene trudnoće, od 10. do 20. nedelje trudnoće, uz odobrenje konzilijuma, zbog medicinskih indikacija.
Usluga obuhvata intervenciju, opštu anesteziju, i boravak u dnevnoj bolnici. Dodatni bolnički dani i potrebne analize (patohistologije, genetike i slično) se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka