Oksigenoterapija u dnevnoj bolnici

Nazad
Primena terapije kiseonikom, u cilju poboljšanja zasićenosti ploda kiseonikom u toku trudnoće. Ova terapija je sastavni deo pojačanog nadzora, terapije i mirovanja u trudnoći.
Usluga obuhvata oksigenu terapiju, nadzor, i boravak u okviru dnevne bolnice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka