Laparoskopska histerektomija

Nazad
Laparaskopska histerektomija predstavlja operativni zahvat kojim se uklanja materica, ili sama, ili sa jednim, odnosno oba jajnika.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 2 bolnička dana, naplaćuje se po cenovniku. Usluga patohistološke analize uzoraka tkiva se naplaćuje po cenovniku, u zavisnosti od vrste analize i broja uzoraka.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka