Kardiocenteza

Nazad
Uzimanje uzorka krvi ploda iz leve komore fetalnog srca (Kardiocenteza) pod kontrolom ultrazvuka, u cilju dijagnostike urođenih srčanih mana i/ili poremećaja nasledne osnove ploda (utvrđivanja kariotipa ploda). Izvodi se posle 23. nedelje trudnoće. Intervencija se obavlja ambulantno, savetuje se mirovanje od 3 do 5 dana, uz primenu tokolitika (lekova koji sprečavaju nastanak kontrakcija materice) i antibiotika, zbog prevencija mogućih infekcija.
Usluga se obavlja ambulantno, i obuhvata uzimanje uzorka, slanje u nadležnu genetsku laboratoriju, i izdavanje nalaza.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka