Intrauterusna intravaskularna transfuzija - IUIVT - aplikacija

Nazad
Intrauterusna intravaskularna transfuzija (IUIVT) - je invazivna terapijska metoda intrauterine transfuzije metodom punkcije pripoja pupčanika u posteljicu, pod kontrolom ultrazvuka. Omogućava da se deca koja bi se rađala bez znakova života, rode sa što boljim vitalnim potencijalom, u što boljoj vitalnoj kondiciji, a uz savremene metode reanimacije, EST i dodatne transfuzije, dobiju mogućnost za normalan rast i razvoj, uz kontinuirano praćenje u razvojnim savetovalištima.
Usluga obuhvata aplikaciju intrauterusne intravaskularne transfuzije. Planirani boravak u bolnici i svi dodatni troškovi u vezi sa pripremom, obradom krvi, potrošnim materijalom i angažovanjem tima transfuziologa, doplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka