Instrumentalna revizija materične duplje

Nazad
Hirurška intervencija uklanjanja zaostalog tkiva ovuluma iz materice, nakon spontanog ili namernog prekida trudnoće, instrumentalnom revizijom. Intervencija se obavlja u opštoj anesteziji, a uzorci tkiva se šalju na patohistološku analizu.
Usluga obuhvata intervenciju, opštu anesteziju, i oporavak u dnevnoj bolnici. Patohistološka analiza uzorka tkiva se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka