Inicijaciona aspiracija endometrijuma

Nazad
Intervencija aktivacije endometrijuma (sluzokože materice), u cilju pravilnijeg formiranja u narednom ciklusu, i povećanja procenta uspešnosti postupaka vantelesne oplodnje. Intervencija se obavlja u lokalnoj anesteziji, ili bez anestezije, ambulantno.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka