Embrioredukcija

Nazad
Embrioredukcija je intervencija koja se savetuje ukoliko dođe do začeća više od dva embriona, a proceni se, na osnovu zdravstvenog stanja majke i njenih godina, da se bez intervencije trudnoća ne bi iznela do kraja, ili zbog dokazane abnormalnosti ploda. Ova intervencija se radi u maloj starosti trudnoće, uz obaveznu konsultaciju sa ginekologom i isključivo uz saglasnost majke.
Usluga obuhvata redukciju jednog embriona, kompletnu terapiju, nadzor, i boravak u okviru dnevne bolnice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka