Biopsija horiona u blizanačkoj trudnoći - II beba

Nazad
Uzimanje uzorka horionskih čupica (chorionic villi sampling - CVS) aspiracionom metodom, druge bebe u blizanačkoj trudnoći, pod kontrolom ultrazvuka, u cilju dijagnostike poremećaja nasledne osnove ploda (utvrđivanja kariotipa ploda), već tokom prvog tromesečja graviditeta. Intervencija se obavlja ambulantno. Uzorak čupica za drugu bebu se može uzeti zajedno sa prvom, ili u određenom vremenskom razmaku, po preporuci lekara.
Usluga se obavlja ambulantno, i obuhvata uzimanje uzorka, slanje u nadležnu genetsku laboratoriju, i izdavanje nalaza, za drugu bebu u blizanačkoj trudnoći.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka