Biopsija grlića sa kiretažom cervikalnog kanala

Nazad
Biopsija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala predstavlja intervenciju kojom se uzima uzorak tkiva sa sumnjivih mesta na grliću materice i iz cervikalnog kanala, a koja su predhodno otkrivena kolposkopskim pregledom. Uzorci dobijenog tkiva se šalju na patohistološku analizu.
Usluga obuhvata intervenciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 1 bolničkog dana i patohistološka analiza uzoraka se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka