Biopsija grlića materice u opštoj anesteziji

Nazad
Biopsija grlića materice predstavlja intervenciju kojom se uzima uzorak tkiva sa sumnjivih mesta na grliću materice, a koja su predhodno otkrivena kolposkopskim pregledom. Uzorci dobijenog tkiva se šalju na patohistološku analizu.
Usluga obuhvata intervenciju, opštu anesteziju, nadzor, i boravak u dnevnoj bolnici. Patohistološka analiza uzoraka se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka