Amniocenteza - uzimanje uzorka amniona

Nazad
Uzimanje uzorka amnionske tečnosti (Amniocenteza - AC) aspiracionom metodom, pod kontrolom ultrazvuka, u cilju dijagnostike. Intervencija se obavlja ambulantno.
Usluga se obavlja ambulantno, i odnosi se na uzimanje uzorka amnionske tečnosti. Analiza i slanje uzorka u nadležnu laboratoriju, nije obuhvaćeno uslugom, i zavisi od vrste analize.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka