Amniocenteza u blizanačkoj trudnoći - II beba

Nazad
Uzimanje uzorka amnionske tečnosti (Amniocenteza - AC) druge bebe u blizanačkoj trudnoći, aspiracionom metodom, pod kontrolom ultrazvuka, u cilju dijagnostike poremećaja nasledne osnove ploda (utvrđivanja kariotipa ploda). Analizom fetalnih ćelija, koje se nalaze u amnionskoj tečnosti, mogu se otkriti hromozomske abnormalnosti, uključujući: Daunov sindrom, trizomiju 13, 18 hromozoma, kao i polnih hromozoma (Tarnerov i Klinefelterov sindrom). Intervencija se uobičajeno obavlja između 16. i 18. nedelje trudnoće, ambulantno.
Usluga se obavlja ambulantno, i obuhvata uzimanje uzorka, slanje u nadležnu genetsku laboratoriju, i izdavanje nalaza, za drugu bebu u blizanačkoj trudnoći.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka