Amniocenteza - AC

Nazad
Amniocenteza je intervencija kojom se uzima uzorak amnionske tečnosti, pod kontrolom ultrazvuka. Ova intervencija se radi u cilju dijagnostike poremećaja nasledne osnove, i mogu se otkriti hromozomske abnormalnosti, uključujući: Daunov sindrom, trizomiju 13, 18 hromozoma, kao i polnih hromozoma (Tarnerov i Klinefelterov sindrom). Intervencija se uobičajeno obavlja između 16. i 18. nedelje trudnoće, ambulantno.
Usluga se obavlja ambulantno, i obuhvata uzimanje uzorka, slanje u nadležnu genetsku laboratoriju, i izdavanje nalaza.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka