Rhogam injekcija sa uslugom davanja

Nazad
Stvaranje antitela u krvi majke se sprečava davanjem injekcije Rh imunoglobulina. Zaštitna injekcija se kod nas najčešće nalazi pod imenom Rhogam, a postoji i pod drugim nazivima. Zaštita se primenjuje nakon pobačaja (spontanog ili namernog abortusa), vanmaterične trudnoće, svih invazivnih intervencija u trudnoći, prenatalnih dijagnostičkih intervencija, većih krvarenja tokom trudnoće, posle porođaja, kao i prilikom transfuzije krvi, ili većih povreda žene, najkasnije u roku od 72 h. Rh imunoglobulin se daje i u drugim situacijama, kada postoji sumnja da je ženina krv došla u dodir sa Rh pozitivnom krvlju. Daje se u roku od najviše 72 časa, obavezno po nalogu lekara, zbog određivanja adekvatne doze.
Usluga aplikacije i injekcije Rh imunoglobulina. Daje se u roku od najviše 72 časa, obavezno po nalogu lekara.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka