Doppler vaskularnih struktura-portne vene

Nazad
Dopler ultrazvuk vaskularnih struktura ? portne vene je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda, kojom se može meriti protok krvi kroz portni vaskularni sistem koji čine vene koje vode krv iz trbušnog dela digestivnog sistema - digestivnog trakta, slezine, pankreasa i žučne kese. Ovom metodom se mogu otkriti suženja ili proširenja (aneurizme) krvnih sudova, i ustanoviti i postojanje portne hipertenzije, tj. povećanog krvnog pritiska u sistemu vene porte sa posledičnim proširenjem vene i odrediti stepen proširenja.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka