Venografija - implantacija vena Cava filtra

Nazad
Plućne trombembolije nastaju najčešće zbog mobilizacije tromba iz vena nogu ili širokih vena karlice. Ukoliko uobičajena terapija nije adekvatna ili zbog sklonosti krvarenju ne može da se koristi, jednostavnim perkutanim pristupom u donju venu Cavu postavlja se fiter u vidu mrežice koja zaustavlja trombe i sprečava ih da dospeju u pluća. Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji i u celini je bezbolna. Procedura je hospitalna i podrazumeva kontrolne preglede.
Usluga obuhvata intervenciju pod lokalnom anestezijom. Preporučeni boravak u trajanju od 1 do 2 bolnička dana, potrošni materijal za intervenciju i proteza (filter) se doplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka