Rendgenska defekografija

Nazad
Radiološka dijagnostička metoda ispitivanja akta defekacije u cilju otkrivanja uzroka rektumske opstipacije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka