PTA grana aorte i arterija ekstremiteta

Nazad
Lečenje vaskularnih oboljenja primenom minimalno invazivnih postupaka (PTA ? perkutana transluminalna angioplastika, obično sa plasiranjem stenta ili stent grafta). Perkutanim putem iz prepone ili arterije ruke uvodi se tanak kateter i dovodi na mesto suženja arterije. Na vrhu katetera je mali balon, sa ili bez stenta. Ispunjavanjem i širenjem balona, vrši se i širenje suženja krvnog suda. Intervencija se radi u lokalnoj anesteziji i nije bolna.
Usluga obuhvata intervenciju pod lokalnom anestezijom. Preporučeni boravak u trajanju od 1 do 2 bolnička dana, potrošni materijal za intervenciju i intravaskularna proteza- stent ili drugo, se doplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka