Preoperativna ili terapijska embolizacija jetre

Nazad
Uvođenjem katetera u krvni sud ili drugim pogodnim pristupom, ubrizgavaju se određeni biološki kompatibilni materijali kojim se zatvaraju određeni krvni sudovi u zoni krvarenja, patoloških procesa koji su dobro prokrvljeni, ili se uz zatvaranje lokalno i selektivno ubrizgavaju potrebni lekovi. Zatvaranje (embolizacija) može biti privremena ili trajna.
Radi se u lokalnoj anesteziji, može se odabrati i opšta anestezija i podrazumeva hospitalni boravak.Indikacija za intervenciju je konzilijarna i embolizacija se sprovodi u sklopu zajedničke terapije.
Usluga obuhvata intervenciju pod lokalnom anestezijom. Preporučeni boravak u trajanju od 1 do 2 bolnička dana, opšta anestezija, potrošni materijal za intervenciju, kateteri i embolizacijski materijal se doplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka