Preoperativna ili palijativna embolizacija bubrega

Nazad
Uvođenjem katetera u krvni sud ubrizgavaju se određeni bološki kompatibilni materijali kojim se zatvaraju određeni krvni sudovi u zoni krvarenja, patoloških procesa koji su dobro prokrvljeni, ili se uz zatvaranje lokalno i selektivno ubrizgavaju potrebni lekovi. Zatvaranje (embolizacija) može biti privremena ili trajna. Vrši se transkateterskim pristupom, obično iz prepone i indikovana je kod traume bubrega, opsežnih novostvorenih masa i krvarenja putem mokraće kao preoperativna priprema.
Usluga obuhvata intervenciju pod lokalnom anestezijom. Preporučeni boravak u trajanju od 1 do 2 bolnička dana, potrošni materijal za intervenciju i embolizacijski materijal se doplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka