Irigografija

Nazad
Irigografija je radiološka dijagnostička metoda, koja se koristi za ispitivanje oboljenja debelog creva. Pacijentu se, radi boljeg prikazivanja struktura debelog creva, rektalno daje kontrastno sredstvo (barijumsko ili jodno).

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka