MRI 1.5T srca

Nazad
Magnetna rezonanca srca je neinvazivna dijagnostička procedura koja u savremenoj medicini predstavlja standardni pregled u proceni regionalne i globalne sistolne funkcije, detekcije infarkta miokarda i mogućnosti njegovog oporavka, analizi bolesti perikarda i tumora srca. Ovaj pregled predstavlja metod izbora u detekciji ishemijske bolesti srca, kao i inicijalni pregled kod bolesnika sa popuštanjem srčane funkcije. Pregled može da se izvede kod svih pacijenata, osim kod klaustrofobičnih pacijenata, akutnih stanja koja zahtevaju monitoring, postojanja metalnih tela u organizmu pacijenta koji nemaju dozvolu za ulazak u magnetno polje i kod pacijenata kod kojih postoji alergija na gadolinujum, pošto se pregled isključivo radi uz intravensku primenu gadolinijumskih kontrastnih sredstava.
Usluga obuhvata MRI srca sa kontrastom.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka