Magnetna rezonanca - MRI kontrast

Nazad
U cilju precizne dijagnostike MRI, aplikuje se paramagnetno kontrastno sredstvo (Gadolinijum), na koje nisu zabeležene značajne alergijske reakcije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka