Magnetna rezonanca - MRI enterokliza - prof.dr Šaranović

Nazad
Magnetna rezonanca - MRI enterokliza je dijagnostička metoda ciljanog pregleda tankog creva, pasaže creva i nedostupnih delova tankog creva. Proceduru obavlja prof. Dr Šaranović.
Usluga obuhvata MRI enteroklizu. Kateter za enteroklizu se obračunava po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka