Magnetna rezonanca - MRI enterografija - prof. dr Šaranović

Nazad
Magnetna rezonanca - MRI enterografija, je dijagnostička metoda ciljanog pregleda tankog creva i pasaže creva. Proceduru obavlja prof. dr Šaranović.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka