Magnetna rezonanca - MRI abdomena

Nazad
Magnetna rezonanca abdomena omogućava jasan prikaz svih parenhimatoznih organa (jetra, pankreas, bubrezi, slezina, nadbubežne žlezde), limfnog sistema i tumefaktivnih lezija cevastih organa (želudac, creva, ureteri).

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka