Magnetna rezonanca 3T - MR Određivanje masti i gvožđa u jetri

Nazad

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka