Magnetna rezonanca 1.5T - MRI venografija krvnih sudova

Nazad
MRI dijagnostička metoda pregleda venskih krvnih sudova, uz kvalitetan prikaz venskih krvnih sudova, sa detekcijom patoloških stanja i stepena stenoze (suženja krvnih sudova).

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka