Magnetna rezonanca 1.5T - MRI pojedinačnih zglobova ili delova ekstremiteta

Nazad
Specijalnim ortopedskim kalemovima za pojedinačne zglobove (koleno, lakat, stopalo, rame, mali zglobovi), omogućen je prikaz vrlo diksretnih struktura, i detekcija patoloških promena (oštećenja). MR pregled je superioran u prikazu zglobnih površina i hrskavičavih struktura, i predstavlja jedinu neinvazivnu metodu za pouzdan i precizan prikaz ligamenata unutar zglobova.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka