Magnetna rezonanca 1.5T - MRI grudnog koša

Nazad
Magnetna rezonanca grudnog koša podrazumeva pregled medijastinalnih struktura i zidova grudnog koša.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka