Magnetna rezonanca 1.5T - MRI cervikalne kičme

Nazad
Pregled kičme se vrši po segmentima (vratni-cervikalni, grudni-torakalni, i krsni-lumbosakralni segment kičme). Uz upotrebu posebnih kalemova, moguće je dobiti kvalitetan prikaz sve disko-vertebralne patologije, uz kvalitetan i jasan prikaz kičmenog kanala i kičmene moždine. Posebnu specijalnost predstavljaju visokorezolutivne sekvence za prikaz i detekciju suptilnih oštećenja kičmene moždine i nervnih korenova.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka