Magnetna rezonanca 1.5T - MRI angiografija krvnih sudova

Nazad
MRI dijagnostička metoda koristi se za procenu stanja arterija vrata, uz kvalitetan prikaz arterijskih krvnih sudova vrata, sa detekcijom patoloških stanja i stepena stenoze (suženja krvnih sudova).

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka