Magnetna rezonanca 1.5T - MRI angiografija endokranijuma

Nazad
Magnetna rezonanca - MRI angiografija endokranijuma je radiološka dijagnostička metoda snimanja promena na krvim sudovima mozga. Omogućava kvalitetan prikaz arterijskih krvnih sudova sa detekcijom patoloških stanja, kod procene stepena stenoze (suženja), okluzija (začepljenja) ili aneurizme (dilatacije-proširenja) krvnog suda i mogućeg rizika ruptura (pucanja).
Usluga obuhvata snimanje endokranijuma magnetnom rezonancom. Kontrast se doplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka