Magnetna rezonanca 1.5T - MR dodatak za pregled od 22-06h

Nazad
Magnetna rezonanca - MRI snimanje jedne regije, u periodu od 20 h do 08 h. Magnetna rezonanca je neinvazivna dijagnostička metoda za prikaz organa i struktura tkiva. Prilikom pregleda nema primarnog štetnog dejstva na organizam (slika nastaje bez upotrebe radioaktivnog zračenja). Pregled se može ponavljati više puta, a na kontrast (sredstvo koje se daje u odredjenim situacijama, zbog detalja koji su neophodni za preciznu dijagnostiku) nisu zabeležene značajne alergijske reakcije.
Ukoliko postoji potrebe da se obavi više snimanja magnetnom rezonancom, svaki sledeći pregled u istom danu se obračunava sa popustom od 1000,- RSD.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka