Analgosedacija za dijagnostiku na magnetnoj rezonanci ili multislajsnom skeneru

Nazad
Ukoliko je potrebno (ako je pacijent klaustrofobičan, nemiran, ili nije u svesnom stanju), moguće je organizovati preglede uz prisustvo i asistenciju specijaliste anesteziologa, koji će obaviti analgo-sedaciju.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka