Stručni skupovi i predavanja

Nazad

Evropski kongres u Bremenu

Na prestižnom Evropskom kongresu u Bremenu "European Wound Management Association (EWMA)" održanom od 11. do 13. maja 2016. godine, dr Borisav Mandić, hirirug Doma zdravlja MediGroup Dr Ristić predstavio je svoj rad pod nazivom  "THE PROPER EDUCATION OF PATIENTS AND THEIR FAMILY MEMBERS AS IMPORTANT ASPECT OF PRESSURE ULCERS PREVENTION" 

Celokupan tekst

Kontinuirana medicinska edukacija

U okviru programa redovnih kontinuiranih medicinskih edukacija MediGroup organizuje stručni sastanak sa predavačem po pozivu: Reevaluacija dijagnoze kao osnov racionalne (psiho)farmakoterapije. Predavač je prof. dr Nikola Ilanković, neuropsihijatar. Predavanje je akreditovano za lekare.

Celokupan tekst