STRES ORGANIZMA - ZNAK BOLESTI

Nazad

S obzirom na to da živimo u zagađenom svetu, da se hranimo nezdravom hranom i da smo svakodnevno izloženi brigama, strahovima i negativnim emocijama, stresu organizma smo podložni - svi!

Stres organizma je i prva materijalna potvrda da je narušeno zdravlje, i da, u zavisnosti od slabih tačaka organizma, postoji mogućnost razvitka bolesti.

Zato je procena zdravstvenog stanja, a na osnovu stepena oksidativnog stresa izuzetno važna za prevenciju bolesti, sprečavanje daljih komplikacija u slučaju već postojećih hroničnih oboljenja, kao i za ukupno poboljšanje zdravlja.

ŠTA JE STRES ORGANIZMA?

Stres organizma je stanje kada slobodni radikali, naši unutrašnji „neprijatelji” i uzročnici mnogih bolesti, nadvladaju antioksidativnu zaštitu organizma. Antioksidansi, s druge strane, imaju svojstvo da neutrališu dejstvo slobodnih radikala, omogućavajući duži, zdraviji i kvalitetniji život.

Stres organizma ima veliku ulogu u nastanku i razvoju kardiovaskularnih i infektivnih bolesti, karcinoma, dijabetesa, neurodegenerativnih i lokomotornih poremećaja poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti, urogenitalnih i digestivnih bolesti kao i u procesu starenja. Za određivanje nivoa ovog stresa u organizmu neophodno je izvršiti kompleksne laboratorijske i internističke analize. Terapija je potpuno individualna u zavisnosti od rezultata testa.

 

CENTAR ZA PROCENU STRESA ORGANIZMA

U Opštoj bolnici MediGroup otvoren je prvi Centar za procenu stresa organizma. Primenom principa integrativne medicine koja spaja znanja savremene i priznatih grana tradicionalne medicine (fitoterapija, homeopatija, aromaterapija, kvantna medicina), u ovom centru se mogu lečiti ali i prevenirati mnoge bolesti i stanja.

U Centru za procenu stresa organizma negujemo personalizovan pristup - uz kreiranje potpuno prilagođenog individualnog programa lečenja koji vodi do najbržih i najboljih rezultata bez promene svakodnevnog ritma života.

Centar čine lekari specijalisti interne medicine. Nakon internističkog pregleda, anamneze pacijenta i analize posebnih parametara u krvi dobija se vrlo detaljan uvid u trenutno zdravstveno stanje pacijenta. Lekari potom odlučuju o metodama, dužini i načinu terapije uz preporuku o daljem stilu života. U sklopu dijagnostike vrši se sofisticirana laboratorijska analiza trideset različitih parametara u krvi sa fokusom na nivo prisustva i odnose različitih minerala i vitamina u telu na osnovu kojih lekari specijalisti mogu dati objektivnu procenu stresa u organizmu.

Paket pregleda koji možete obaviti u Centru za procenu stresa organizma u Opštoj bolnici MediGroup uključuje:

  • Detaljne laboratorijske analize krvi
  • Pregled i zaključak lekara specijaliste:
  1. Detaljna anamneza stanja pacijenta
  2. Fizikalni pregled po sistemima organa
  3. Merenje fizičkih parametara (BMI) i merenje mišićne mase, masti i vode u telu
  4. Zaključak endokrinologa po dobijanju laboratorijskih nalaza sa preporukom terapije
  5. Prvu kontrolu nakon tri meseca koja uključuje pregled lekara specijaliste i laboratorijske analize.

Podrška celom procesu je i tim lekara iz sledećih oblasti: fitoterapija, homeopatija, aromaterapija, nutricionistička podrška, mikrorezonantna kvantna medicina i psihološka podrška.

Posvetite vreme sebi i uz podršku stručnog tima, kontrolišite štetne uticaje okruženja i stresnog savremenog načina života. Omogućite sebi da ostvarite pun potencijal i budete zadovoljni svojim životom.

Cena paketa usluge uključujući i kontrolu, za procenu stresa organizma je 17.500 dinara.

Za detaljne informacije pozovite naš call centar 011 40 40 100