Škola ultrazvuka

Nazad

Predavači: Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, ass. dr sc. med. Polina Pavićević, dr spec. Dragan Vasin, dr spec. Ivan Popović, dr spec. Mirko Okiljević, dr spec. Oliver Radmili.

01. septembra 2017. do 01. marta 2018, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

 

 

 

 

Rukovodilac KME

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović

Kontakt

Dr Marija Kozomara

tel: 011 40 40 100

e-mail: marija.kozomara@medigroup.rs

Naziv programa KME

Škola ultrazvuka

Datum i mesto održavanja programa KME

Od 01. septembra 2017. do 01. marta 2018.

Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Vrsta kontinuirane medicinske edukacije

Kurs

Sati učenja tokom KE

Teorijska nastava (predavanja) 48 dana, 96 časova

Praktičan rad (vežbe) 127 dana, 635 časova

Ciljna grupa

Lekari

Maksimalan predviđen broj slušalaca edukacije

6 učesnika po modulu, podeljeno u dve grupe po troje

Cena

1200 € (dinarska protivvrednost) za celu edukaciju.

300 € (dinarska protivvrednost) po pojedinačnom modulu.

Uplatiti na tekući račun broj 330-4014556-38
Opšta bolnica Medigroup.
Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd
po srednjem kursu NBS na dan uplate
Svrha uplate: prijava na školu ultrazvuka

Edukativni ciljevi programa

Osposobljavanje polaznika za najefikasniju ultrazvučnu evaluaciju pacijenata.

Broj bodova

Šest (6) bodova

 

 

 

 PLAN TEORIJSKE NASTAVE

Datum

Satnica

Tema

Predavač

05.9.2017.

13:00 do 15:00

Fizika ultrazvuka

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović

07.9.2017.

13:00 do 15:00

Tehnika i metode pregleda

Dr spec. Dragan Vasin

12.9.2017.

13:00 do 15:00

Elementi UZ dijagnostike i artefakti na UZ slici

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović

14.9.2017.

13:00 do 15:00

UZ jetre

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović

19.9.2017.

13:00 do 15:00

UZ žučne kese i žučnih puteva

Dr spec. Dragan Vasin

21.9.2017.

13:00 do 15:00

UZ pankreasa

Dr spec. Dragan Vasin

26.9.2017.

13:00 do 15:00

UZ slezine

Dr spec. Mirko Okiljević

28.9.2017.

13:00 do 15:00

UZ bubrega

Dr spec. Dragan Vasin

03.10.2017.

13:00 do 15:00

UZ peritonealnog prostora

Dr spec. Dragan Vasin

07.10.2017.

13:00 do 15:00

UZ prostate i semenih kesica

Dr spec. Mirko Okiljević

12.10.2017.

13:00 do 15:00

UZ bešike

Dr spec. Mirko Okiljević

17.10.2017.

13:00 do 15:00

UZ uterusa

Dr spec. Dragan Vasin

19.10.2017.

13:00 do 15:00

UZ ovarijuma

Dr spec. Dragan Vasin

24.10.2017.

13:00 do 15:00

UZ rektuma i analnog kanala

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović

26.10.2017.

13:00 do 15:00

UZ karlične duplje

Dr spec. Dragan Vasin

31.10.2017.

13:00 do 15:00

UZ kostiju kod dece

Ass. dr sc. med. Polina Pavićević

02.11.2017.

13:00 do 15:00

UZ endokranijuma kod dece

Ass. dr sc. med. Polina Pavićević

06.11.2017.

13:00 do 15:00

UZ kukova kod dece

Ass. dr sc. med. Polina Pavićević

09.11.2017.

13:00 do 15:00

UZ toraksa kod dece

Ass. dr sc. med. Polina Pavićević

13.11.2017.

13:00 do 15:00

UZ hepato-bilijarnog sistema kod dece

Ass. dr sc. med. Polina Pavićević

16.11.2017.

13:00 do 15:00

UZ pankreasa i slezine kod dece

Ass. dr sc. med. Polina Pavićević

20.11.2017.

13:00 do 15:00

UZ urinarnog sistema kod dece

Ass. dr sc. med. Polina Pavićević

23.11.2017.

13:00 do 15:00

UZ GIT-a kod dece

Ass. dr sc. med. Polina Pavićević

27.11.2017.

13:00 do 15:00

Fizika Dopler ultrazvuka

Dr spec. Oliver Radmili

30.11.2017.

13:00 do 15:00

Tehnika i metode Dopler UZ

Dr spec. Oliver Radmili

04.12.2017.

13:00 do 15:00

Dopler vrata

Dr spec. Mirko Okiljević

07.12.2017.

13:00 do 15:00

Dopler ruku i nogu

Dr spec. Oliver Radmili

11.12.2017.

13:00 do 15:00

Dopler aorte

Dr spec. Mirko Okiljević

14.12.2017.

13:00 do 15:00

Dopler grana aorte

Dr spec. Oliver Radmili

18.12.2017.

13:00 do 15:00

Dopler portnih krvnih sudova Dr spec. Mirko Okiljević
21.12.2017.

13:00 do 15:00

Tehnike i metode pregleda koštano-zgobnog sistema Dr spec. Ivan Popović
25.12.2017.

13:00 do 15:00

Koža i potkožna tkiva Dr spec. Mirko Okiljević
28.12.2017.

13:00 do 15:00

Mišići i tetive Dr spec. Mirko Okiljević
09.01.2018.

13:00 do 15:00

Kosti i zglobovi Dr spec. Ivan Popović
11.01.2018.

13:00 do 15:00

Rame Dr spec. Ivan Popović
15.01.2018.

13:00 do 15:00

Nadlaktica i podlaktica Dr spec. Mirko Okiljević
18.01.2018.

13:00 do 15:00

Lakat

Dr spec. Ivan Popović

23.01.2018.

13:00 do 15:00

Ručni zglob i šaka

Dr spec. Ivan Popović

25.01.2018.

13:00 do 15:00

Kuk

Dr spec. Ivan Popović

30.01.2018.

13:00 do 15:00

Natkolenica i potkolenica Dr spec. Mirko Okiljević
01.02.2018.

13:00 do 15:00

Koleno Dr spec. Ivan Popović
06.02.2018. 13:00 do 15:00 Skočni zglob i stopalo Dr spec. Ivan Popović
08.02.2018. 13:00 do 15:00 Interventni UZ koštano-zglobnog sistema Dr spec. Ivan Popović
13.02.2018. 13:00 do 15:00 Vrat Dr spec. Mirko Okiljević
15.02.2018. 13:00 do 15:00 Tiroidea Dr spec. Mirko Okiljević
20.02.2018. 13:00 do 15:00 Dojka Dr spec. Mirko Okiljević
22.02.2018. 13:00 do 15:00 Testisi Dr spec. Mirko Okiljević

 

PLAN PRAKTIČNE NASTAVE

Modul I: abdomen

Mentor: Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović

Datum

Satnica

Tema

Predavač/mentor

01. do 30.9.2017.

08:00 do 13:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

UZ abdomena

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović

01. do 30.9.2017.

15:00 do 20:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

UZ abdomena

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović

*Napomena: Zbog velikog interesovanja Modul I: abdomen trajaće do daljnjeg, a nakon 30. septembra i po gore utvrđenoj satnici.

Modul II: karlica

Mentor: Dr spec. Dragan Vasin

Datum

Satnica

Tema

Predavač/mentor

01. do 31.10.2017.

08:00 do 13:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

UZ karlice

Dr spec. Dragan Vasin

01. do 31.10.2017.

15:00 do 20:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

UZ karlice

Dr spec. Dragan Vasin

Modul III: pedijatrijski ultrazvuk

Mentor: Ass. dr sc. med. Polina Pavićević

Datum

Satnica

Tema

Predavač/mentor

01. do 30.11.2017.

08:00 do 13:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

Pedijatrijski ultrazvuk

Ass. dr sc. med. Polina Pavićević

01. do 30.11.2017.

15:00 do 20:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

Pedijatrijski ultrazvuk

Ass. dr sc. med. Polina Pavićević

Modul IV: Krvni sudovi

Mentor: Dr spec. Oliver Radmili

Datum

Satnica

Tema

Predavač/mentor

01. do 31.12.2017.

08:00 do 13:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

Krvni sudovi

Dr spec. Oliver Radmili

01. do 31.12.2017.

15:00 do 20:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

Krvni sudovi

Dr spec. Oliver Radmili

Modul V: Koštano-zglobni sistem i meka tkiva

Mentor: Dr spec. Ivan Popović

Datum

Satnica

Tema

Predavač/mentor

01. do 31.01.2018.

08:00 do 13:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

Koštano-zglobni sistem i meka tkiva

Dr spec. Ivan Popović

01. do 31.01.2018.

15:00 do 20:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

Koštano-zglobni sistem i meka tkiva

Dr spec. Ivan Popović

Modul VIVrat, štitasta žlezda, dojke, testisi

Mentor: Dr spec. Mirko Okiljević

Datum

Satnica

Tema

Predavač/mentor

01. do 28.02.2018.

08:00 do 13:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

UZ vrata, štitaste žlezde, dojki, testisa

Dr spec. Mirko Okiljević

01. do 28.02.2018.

15:00 do 20:00

za jednu grupu polaznika (do tri lekara)

UZ vrata, štitaste žlezde, dojki, testisa

Dr spec. Mirko Okiljević