Škola Ultrazvučne dijagnostike

Nazad

Predavači: Prof. dr Đorđije Šaranović, dr Ivan Popović, dr Oliver Radmili, dr Mirko Okiljević.

1. oktobar 2018. do 31. decembar 2018, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte Dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100, marija.kozomara@medigroup.rs

 

 

ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE

 

Rukovodilac KE:

Prof. dr Đorđije Šaranović

Kontakt:

Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100

E-mail adresa:

marija.kozomara@medigroup.rs

Naziv programa:

ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE

Datum:

Od 01. oktobra   do  31. decembra  2018
Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Sledeći termini:01. januar – 31. mart 2019.

Sati učenja tokom KE:

Teorijska nastava (predavanja) 25 dana, 50 časova
Praktičan rad (vežbe) 65 dana, 357 časova

Ciljna grupa:

Lekari

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE:

6

Cena:

600 € (dinarska protivvrednost)

 Podaci za uplatu:

Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 330-4014556-38; U polju za poziv na broj upisati: Prijava za Školu ultrazvučne dijagnostike Opšta bolnica Medigroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Svrha uplate: prijava za školu ultrazvučne dijagnostike.

Edukativni ciljevi:

Osposobljavanje polaznika za najefikasniju UZ evaluaciju različitih patoloških stanja

Broj bodova:

6

 

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)


PLAN TEORIJSKE NASTAVE

 

Datum

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

10.10.2018.

13:00 – 15:00

UZ jetre

Predavanje

Prof. dr Đorđije Šaranović

12.10.2018

13:00 – 15:00

UZ žučne kese i žučnih puteva

Predavanje

Prof. dr Đorđije Šaranović

15.10..2018.

13:00 – 15:00

UZ pankreasa, UZ slezine

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

17.10.2018.

13:00 – 15:00

UZ bubrega, UZ bešike

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

22.10.2018.

13:00 – 15:00

UZ peritonealnog prostora

Predavanje

Prof. dr Đorđije Šaranović

23.10.2018

13:00 – 15:00

UZ prostate i semenih kesica

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

25.10.2018.

13:00 – 15:00

UZ uterusa, UZ ovarijuma

Predavanje

Prof. dr Đorđije Šaranović

29.10.2018.

13:00 – 15:00

UZ rektuma i analnog kanala

Predavanje

Prof. dr Đorđije Šaranović

30.10.2018.

13:00 – 15:00

UZ karlične duplje

Predavanje

Prof. dr Đorđije Šaranović

05.11.2018.

13:00 – 15:00

Fizika Dopler ultrazvuka

Predavanje

Dr Oliver Radmili

08.11.2018.

13:00 – 15:00

Tehnika i metode Dopler UZ

Predavanje

Dr Oliver Radmili

09.11.2018.

13:00 – 15:00

Dopler vrata

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

15.11.2018.

13:00 – 15:00

Dopler ruku i nogu

Predavanje

Dr Oliver Radmili

19.11.2018.

13:00 – 15:00

Dopler aorte

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

22.11.2018.

13:00 – 15:00

Dopler grana aorte

Predavanje

Dr Oliver Radmili

26.11..2018.

13:00 – 15:00

Dopler portnih krvnih sudova

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

05.12.2018.

13:00 – 15:00

Tehnike i metode pregleda koštano-zgobnog sistema

Predavanje

Dr Ivan Popović

07.12.2018.

13:00 – 15:00

Koža i potkožna tkiva

Predavanje

Dr Ivan Popović

12.12.2018.

13:00 – 15:00

Mišići i tetive

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

14.12.2018.

13:00 – 15:00

Kosti i zglobovi

Predavanje

Dr Ivan Popović

19.12.2018.

13:00 – 15:00

Rame, nadlaktica i podlaktica

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

21.12.2018.

13:00 – 15:00

Lakat, ručni zglob i šaka

Predavanje

Dr Ivan Popović

26.12.2018

13:00 – 15:00

Kuk, nadkolenica i podkolenica

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

27.12.2018.

13:00 – 15:00

Koleno, skočni zglob i stopalo

Predavanje

Dr Ivan Popović

28.12.2018.

13:00 – 15:00

Interventni UZ koštano-zglobnog sistema

Predavanje

Dr Ivan Popović

 

PLAN PRAKTIČNE NASTAVE

 

Modul I: abdomen

Mentor: prof. dr Đorđije Šaranović

 

Datum

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač/mentor01. do 31.10.2018.


08:00 – 14:00

za jednu grupu polaznika


(do tri lekara)UZ abdomena

praktične vežbe

rešavanje kliničkih problema

rad u maloj grupi

mentorski nadzor

 Prof. dr Đorđije Šaranović


Dr Mirko Okiljević01. do 31.10.2018.


14:00 – 20:00

za drugu grupu polaznika


(do tri lekara)UZ abdomena

praktične vežbe

rešavanje kliničkih problema

rad u maloj grupi

mentorski nadzor

 Prof. dr Đorđije Šaranović


Dr Mirko Okiljević

 

Modul II: Krvni sudovi

Mentor: dr Oliver Radmili

 

Datum

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač/mentor01. do 30.11.2018.


08:00 – 14:00

za jednu grupu polaznika


(do tri lekara)Krvni sudovi

praktične vežbe

rešavanje kliničkih problema

rad u maloj grupi

mentorski nadzor

 Dr Oliver Radmili


Dr Mirko Okiljević01. do 30.11.2018.


14:00 – 20:00

za drugu grupu polaznika


(do tri lekara)Krvni sudovi

praktične vežbe

rešavanje kliničkih problema

rad u maloj grupi

mentorski nadzor

 Dr Oliver Radmili


Dr Mirko Okiljević

 

Modul III: Koštano-zglobni sistem i meka tkiva

Mentor: dr Ivan Popović

 

Datum

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač/mentor01. do 31.12.2018.


08:00 – 14:00

za jednu grupu polaznika


(do tri lekara)


Koštano-zglobni sistem i meka tkiva

praktične vežbe

rešavanje kliničkih problema

rad u maloj grupi

mentorski nadzor

 Dr Ivan Popović


Dr Mirko Okiljević01. do 31.12..2018.


14:00 – 20:00

za drugu grupu polaznika


(do tri lekara)


Koštano-zglobni sistem i meka tkiva

praktične vežbe

rešavanje kliničkih problema

rad u maloj grupi

mentorski nadzor

 Dr Ivan Popović


Dr Mirko Okiljević

 

 


SPISAK PREDAVAČA

(zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

 

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka

Dr Oliver Radmili, Klinički centar Srbije

Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica Medigroup, Beograd