Škola komjuterizovane tomografije (CT BODY)

Nazad

Predavači:

  1. Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd
  2. Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije, Beograd
  3. Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka
  4. Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

1. oktobra  2018. do 31.oktobra   2018, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte Dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100, marija.kozomara@medigroup.rs

 

ŠKOLA KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE (CT BODY)

 

Rukovodilac KE:

Prof. dr Đorđije Šaranović

Kontakt:

Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100

E-mail adresa:

marija.kozomara@medigroup.rs

Naziv programa:

ŠKOLA KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE (CT BODY)

Datum:

1. oktobra  do   31. oktobra

Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Sledeći termini:


1. novembar 30. novembar 2018.
1. decembar – 31. decembar 2018.
1. januar – 31. januar 2019.
1. februar – 28. februar 2019.

Sati učenja tokom KE:

16 sati teorijske nastave i 126 sati praktičnog rada

Ciljna grupa:

Lekari

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE:

4 (dve grupe po dva polaznika)

Cena:  

500 € (dinarska protivvrednost)

Podaci za uplatu:

Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 330-4014556-38; U polju za poziv na broj upisati: škola CT-a. Opšta bolnica Medigroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd po srednjem kursu NBS na dan uplate. Svrha uplate: prijava za školu kompjuterizovane tomografije.

Edukativni ciljevi:

Osposobljavanje polaznika za najefikasniju CT evaluaciju različitih patoloških stanja

Broj bodova:

6


PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

PLAN TEORIJSKE NASTAVE

  

Datum

Satnica

Tema

Метод обуке

Predavač

05.10.2018.

15:00  -17:00

CT pluća

Predavanje

Dr Dragan Vasin

09.10.2018.

13:00 – 15:00

CT medijastinuma

Predavanje

Dr Ivan Popović

11.10.2018.

13:00 – 15:00

CT jetre

Predavanje

Prof. dr Đorđije Šaranović

15.10.2018.

13:00 – 15:00

CT žučne kese i žučnih puteva

Predavanje

Prof. dr Đorđije Šaranović

29.10..2018.

15:00   -17:00

CT pankreasa

Predavanje

Dr Dragan Vasin

22.10.2018.

13:00 – 15:00

CT slezine

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

24.10.2018.

13:00 – 15:00

CT urinarnih puteva

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

30.10.2018.

13:00 – 15:00

CT GIT-a

Predavanje

Dr Ivan Popović

 

PLAN PRAKTIČNE NASTAVE

 

Datum

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač/mentor1. do 31.10..2018.


08:00 – 14:00

za jednu grupu polaznika
(dva lekara)CT body

praktične vežbe

rešavanje kliničkih problema

rad u maloj grupi

mentorski nadzor

 

Prof. dr Đorđije Šaranović

Dr Ivan Popović

Dr Dragan Vasin

Dr Mirko Okiljević1. do 31.10.2018.


14:00 – 20:00

za drugu grupu polaznika
(dva lekara)CT body

praktične vežbe

rešavanje kliničkih problema

rad u maloj grupi

mentorski nadzor

 

Prof. dr Đorđije Šaranović

Dr Ivan Popović

Dr Dragan Vasin

Dr Mirko Okiljević


SPISAK PREDAVAČA

(zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

 

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka

Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica Medigroup, Beograd