Škola komjuterizovane tomografije (CT BODY)

Nazad

Predavači: 

  1. Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd
  2. Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije, Beograd
  3. Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka
  4. Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

1. avgusta 2018. do 31. avgusta 2018, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte Dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100marija.kozomara@medigroup.rs

 

 ŠKOLA KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE (CT BODY)

 

 

Rukovodilac KE:

Prof. dr Đorđije Šaranović

Kontakt:

Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100

E-mail adresa:

marija.kozomara@medigroup.rs

Naziv programa: 

ŠKOLA KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE (CT BODY)

Datum:

1. avgusta - 31.avgusta 2018.

Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Sledeći termini:

1. maj – 31. maj 2018.
1. jun – 30. jun 2018.
1. jul – 31. jul 2018.
1. avgust – 31. avgust 2018.
1. septembar – 30. septembar 2018.
1. oktobar – 31. oktobar 2018.
1. novembar – 30. novembar 2018.
1. decembar – 31. decembar 2018.
1. januar – 31. januar 2019.
1. februar – 28. februar 2019.

Sati učenja tokom KE:

16 sati teorijske nastave i 126 sati praktičnog rada

Ciljna grupa:

Lekari

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE:

4 (dve grupe po dva polaznika)

Cena:   

500 € (dinarska protivvrednost)

Podaci za uplatu:

Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 330-4014556-38; U polju za poziv na broj upisati: škola CT-a

Opšta bolnica Medigroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd po srednjem kursu NBS na dan uplate. Svrha uplate: prijava za školu kompjuterizovane tomografije.

Edukativni ciljevi:

Osposobljavanje polaznika za najefikasniju CT evaluaciju različitih patoloških stanja

Broj bodova:

6

 

 


PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE 

(satnica, teme i predavači)

PLAN TEORIJSKE NASTAVE

  

Datum

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

01.08.2018.

13:00 –15:00

CT pluća

Predavanje

Dr Dragan Vasin

06.08.2018.

13:00 –15:00

CT medijastinuma

Predavanje

Dr Ivan Popović

09.08.2018.

13:00 –15:00

CT jetre

Predavanje

Prof. dr Đorđije Šaranović

10.08.2018.

13:00 –15:00

CT žučne kese i žučnih puteva

Predavanje

Prof. dr Đorđije Šaranović

16.08.2018.

13:00 –15:00

CT pankreasa

Predavanje

Dr Dragan Vasin

20.08.2018.

13:00 –15:00

CT slezine

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

23.08.2018.

13:00 –15:00

CT urinarnih puteva

Predavanje

Dr Mirko Okiljević

27.08.2018.

13:00 –15:00

CT GIT-a

Predavanje

Dr Ivan Popović

 

PLAN PRAKTIČNE NASTAVE

 

Datum

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač/mentor1. do 31.08.2018.

08:00 – 14:00

za jednu grupu polaznika
(dva lekara)

CT body

praktične vežbe

rešavanje kliničkih problema

rad u maloj grupi

mentorski nadzor

 

Prof. dr Đorđije Šaranović

Dr Ivan Popović

Dr Dragan Vasin

Dr Mirko Okiljević1. do 31.08.2018.


14:00 – 20:00

za drugu grupu polaznika
(dva lekara)CT body

praktične vežbe

rešavanje kliničkih problema

rad u maloj grupi

mentorski nadzor

 

Prof. dr Đorđije Šaranović

Dr Ivan Popović

Dr Dragan Vasin

Dr Mirko Okiljević


SPISAK PREDAVAČA

(zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

 

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka

Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica Medigroup, Beograd