Radiotalasna hirurgija

Nazad

U okviru Medigroup opšte bolnice usled zelje da se ne zaostaje za napretkom svetske hirurgije kao jednu od standardnih usluga uvodimo hirurgiju koja se obavlja savremenom radiohirurškom opremom koju ne bi trebalo brkati sa rezultatima dobijenim elektrokauterom, medicinskom dijatermijom, varničnim generatorima, ili delimično prerađenim uređajima koji ne daju hirurški sečene talasaste forme.

Radiohirurgija je atraumatski metod sečenja i koagulacije mekog tkiva, bez post-operativnog bola i destrukcije tkiva elektrokauterizacijom. Efekat sečenja, poznat kao elektrosekcija, obavlja se bez manuelnog pritiska ili lomljenja ćelija tkiva. On proističe od toplote prikupljene otporom tkiva prodoru radiofrekventnog talasa koji se nanosi pomoću nežne žice zvanom hirurška elektroda. Na putu talasa, toplota ćelije dezintegriše i isparava. To uzrokuje razdvajanje tkiva kao da je sečeno oštricom poput brijača. Elektrokoagulacija je nenasilno uništavanje ćelija tkiva pomoću radiofrekventnih talasa.

Atraumatska priroda elektrosekcije obezbeđuje značajne prednosti. Nepostojanje traume rezultira oporavku tkiva bez fibroznih zgrčenih ožiljaka koji su karakteristični pri oporavku rana nanesenih manuelnim sečenjem.

Kao rezultat tih prednosti, radiohirurgija u ogromnoj meri olakšava, ubrzava i poboljšava hirurške postupke. Ona, takođe, pomaže uklanjanju štetnih post-operativnih nuspojava poput oteklina, infekcija i post-hirurškog šoka zbog prekomernog gubitka krvi koje se toliko često javljaju posle „klasične" instrumentacije za komparativnu hirurgiju.

Dr Borivoje A. Karadzic hir.